* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0967.83.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0866.99.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0986.46.1981 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0866.66.1981 30.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0326.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0971.11.10.81 3.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0379.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 03.6868.1981 15.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0866.69.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0356.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0968.37.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0867.77.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0971.10.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0398.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0345.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0327.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0969.17.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0962.90.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0867.11.11.81 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0867.67.1981 9.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0981.47.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 08.6886.1981 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0962.84.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim